Việt Nam có 2 cụm công trình được lựa chọn trong “Sách hướng dẫn UIA cho Chương trình nghị sự 2030”

Vừa qua, Ủy ban Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hiệp hội Kiến trúc sư Quốc tế đã công bố Kết quả lựa chọn các công trình và ý tưởng cho ấn bản năm 2023 của “Sách hướng dẫn UIA cho Chương trình nghị sự 2030”. Việt Nam có 2 cụm công trình của KTS Hoàng Thúc Hào và Công ty Kiến trúc 1+1>2 được chọn là Hệ thống trường học vùng cao – Highland School System và Hệ thống làng – Village System

Ấn phẩm “Sách hướng dẫn UIA cho Chương trình nghị sự 2030” lấy cảm hứng từ “Kiến trúc hướng tới 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG)”, gồm 2 tập được xuất bản vào năm 2018 và 2020. Cuốn sách hướng dẫn này sẽ tiếp tục thể hiện sự tương tác của kiến trúc với từng SDG và sẽ tập trung vào mối liên hệ giữa các mục tiêu khác nhau.

Việc lựa chọn các công trình và ý tưởng mới được hiện thực hóa từ khắp nơi trên thế giới có đóng góp cho 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững sẽ thuộc ba hạng mục:

  1. Kinh nghiệm từ quá khứ: các dự án được xây dựng từ thế kỷ 20.
  2. Các dự án thập kỷ trước: các dự án được xây dựng từ thế kỷ 21.
  3. Cảm hứng cho tương lai: ý tưởng và khái niệm cho các dự án trong tương lai.

Việc ra mắt Sách hướng dẫn sẽ diễn ra vào Tháng 10 năm 2023 với các hoạt động sẽ được phát triển bởi Ủy ban UIA SDG, bao gồm các hội thảo trực tuyến với các kiến trúc sư có dự án được chọn cho ấn phẩm mới.

Một số hình ảnh về hai cụm công trình Việt Nam của KTS Hoàng Thúc Hào và Công ty Kiến trúc 1+1>2 được chọn:

Hệ thống làng – Village System:

Làng Mít

Làng công nhân

Làng Nấm – Choản Thèn, Y Tí

Làng Đất – Nậm Đăm, Quản Bạ, Hà Giang

Làng Treo – Phố Nguyễn Lương Bằng

Hệ thống trường học vùng cao – Highland School System với 52 trường đã hoàn thành

Xem thêm:

Thụy An  TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc