[08-2016] Các giải pháp tiết kiệm năng lượng Trong thiết kế kiến trúc

Danh mục chuyên đề:

 1. Công nghệ mặt đứng thông minh – Hướng đi mới phát triển kiến trúc bền vững
  TS. Khuất Tân Hưng
 2. Một số xu hướng thiết kế lớp vỏ công trình tiết kiệm năng lượng
  ThS.KTS Lê Vũ Cường
 3. Công trình Kiến trúc sinh thái – Kiến trúc xanh – Tiết kiệm năng lượng
  Nguyễn Đăng Sơn
 4. Giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng trong thiết kế Kiến trúc
  Colin Chan Kwai Keung

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 08-2016

 

Tạp chí kiến trúc số 9 - 2016
Tạp chí kiến trúc số 08 – 2016