Đặt mua báo in

Tạp chí Kiến trúc là ấn phẩm báo chí phát hành hàng tháng, để xem nội dung các số báo, vui lòng truy cập đường link sau: https://www.tapchikientruc.com.vn/tap-chi-kien-truc

Bạn đọc tại Hà Nội và Toàn Quốc liên hệ mua báo:

Mrs. Ngô Kim Thúy
Tel: 024 3824 6378
Email: phathanh@tapchikientruc.com.vn

Thông tin tài khoản nhận chuyển khoản mua báo:
Tên tài khoản: Tạp chí Kiến trúc
Số tài khoản: 118000022580
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), chi nhánh Hà Nội

Nội dung chuyển khoản: Họ tên hoặc tên công ty (nếu xuất hóa đơn) _ Mã số thuế _ Số điện thoại

ĐẶT MUA TẠP CHÍ KIẾN TRÚC QUA FORM TRỰC TUYẾN: