Đặt mua báo in

Tạp chí Kiến trúc là ấn phẩm báo chí phát hành hàng tháng, để xem nội dung các số báo, vui lòng truy cập đường link sau: https://www.tapchikientruc.com.vn/tap-chi-kien-truc

Bạn đọc tại Hà Nội và Toàn Quốc liên hệ mua báo:

CN. Lê Toàn Nam / CN. Ngô Kim Thúy
Tel: 04 3926 3404
Email: phathanh@tckt.vn

Bạn đọc tại TP. Hồ Chí Minh liên hệ mua báo:
Công ty TNHH Truyền thông Gia Phúc
Điện thoại: 08.39321932

Thông tin tài khoản nhận chuyển khoản mua báo:
Tên tài khoản: Tạp chí Kiến trúc
Số tài khoản: 21110000271919
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Nội

ĐẶT MUA TẠP CHÍ KIẾN TRÚC QUA FORM TRỰC TUYẾN: