TẠP CHÍ KIẾN TRÚC – HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: 40 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website: https://www.tapchikientruc.com.vn hoặc http://www.TCKT.vn

—————

CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠP CHÍ KIẾN TRÚC

—————

LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ KIẾN TRÚC

Tổng biên tập
PGS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông
Email: nquocthong@gmail.com

—————
Phó Tổng biên tập
CN. Bùi Thị Thanh Hương
Tel: 024 3926 4194
Email: buithanhhuong@tapchikientruc.com.vn

—————

Thư ký tòa soạn kiêm Trưởng Ban biên tập
CN. Lê Thị Bích Vượng
Tel: 024 3824 6378
Email: lebichvuong@tapchikientruc.com.vn

—————

Trưởng Ban Truyền thông
KTS. Nguyễn Ánh Dương
Tel: 024 3934 0262
Email: duong@tckt.vn

(Liên hệ về các chương trình Hợp tácTruyền thông, Sự kiện, Bảo trợ, Tài trợ…)

—————

Liên hệ Quảng cáo
Tel: 024 3934 0262 – Email: info@tckt.vn

BẢNG BÁO GIÁ QUẢNG CÁO & TRUYỀN THÔNG NĂM 2017

—————

Kế toán
CN. Nguyễn Thị Tuyết Nga
Tel: 024 3926 3404
Email: tuyetnga@tapchikientruc.com.vn

—————

Phát hành
CN. Lê Toàn Nam
Tel: 024 3926 3404
Email: toannam@tckt.vn

Đặt mua báo Tạp chí Kiến trúc xuất bản hàng tháng qua form trực tuyến tại đây: https://www.tapchikientruc.com.vn/dat-mua-tap-chi-kien-truc

Đăng ký nhận bản tin Email Tạp chí Kiến trúc

Chuyên đề