[10-2016] Bảo tồn di sản kiến trúc đô thị gắn với phát triển bền vững

Đêm Hoàng cung
Đêm Hoàng cung

Danh mục chuyên đề:

 1. Di sản đô thị và biến đổi khí hậu
  PGS.TS.KTS Phạm Thuý Loan
 2. Bảo tồn thích ứng – phương pháp tiếp cận để bảo tồn và phát huy giá trị di sản làng xã truyền thống
  PGS.TS Phạm Hùng Cường
 3. Di sản văn hoá trong qui hoạch phát triển đô thị (Trường hợp chuỗi đô thị ở Quảng Nam)
  PGS.TS Đặng Văn Bài
 4. Di sản kiến trúc Pháp tại Quận 1 – Tp HCM: Giá trị, thực trạng và định hướng quản lý
  Ths.KTS Trần Anh Tuấn
 5. Kho tàng Di sản văn hoá Cung đình thời Nguyễn: Bảo tồn và phát huy giá trị
  TS. Phan Thanh Hải
 6. Đô thị dòng thời gian – ý tưởng về sự khác biệt cho Quy hoạch Tp Bắc Ninh
  ThS Cao Văn Hà
 7. Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam tại Hà Nội
  KTS Nguyễn Phú Đức
 8. Ngậm ngùi thành Huế
  Hà Thành

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 10-2016

 

Tạp chí kiến trúc số 10 - 2016
Tạp chí kiến trúc số 10 – 2016