Hà Nội: Cho phép xây tuyến đường gần 750 tỷ đồng ở quận Hoàng Mai

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa chấp thuận chủ trương tiếp tục thực hiện và điều chỉnh đề xuất Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến Khu đô thị mới C2-Gamuda Gardens, quận Hoàng Mai theo hình thức đối tác công tư (loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT).

Theo Quyết định số 6951/QĐ-UBND ngày 17/12/2015, đoạn đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2 – Gamuda Gardens có chiều dài khoảng 2.600m, mặt đường rộng 40m. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 746 tỷ đồng từ nguồn vốn nhà đầu tư và vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiệndự án từ năm 2016-2019.

UBND TP giao Sở GTVT có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư trong công tác lập quy hoạch, chuẩn bị dự án khác và là đầu mối giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án; Chủ trì hướng dẫn và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo quy định pháp luật về xây dựng.

Quy hoạch cơ sở hạ tầng khu vực quận Hoàng Mai.
Quy hoạch cơ sở hạ tầng khu vực quận Hoàng Mai.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các thủ tục về thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hướng dẫn các thủ tục có liên quan theo quy định; trình UBND TP văn bản thỏa thuận với nhà đầu tư việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.

Sở Quy hoạch Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục lập và trình duyệt quy hoạch 1/500 khu đất dự kiến đối ứng theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp đơn vị liên quan xác định giá trị của dự án khác giao cho nhà đầu tư để khai thác thu hồi vốn đầu tư theo nguyên tắc đảm bảo tối đa hiệu quả của Nhà nước và hài hòa lợi ích của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật liên quan.

UBND TP cũng giao UBND quận Hoàng Mai rà soát các quỹ đất có khả năng khai thác trên địa bàn để giao bổ sung thanh toán vốn đầu tư công trình BT cho nhà đầu tư (nếu cần thiết); Tổ chức công tác bồi thường, GPMB.

Theo Baoxaydung