Tiềm năng của vật liệu gỗ trong việc tạo ra những không gian mới

Các kiến trúc sư Slovenia đã trưng bày một mô hình cấu trúc bằng gỗ, với mục tiêu đưa ra ý tưởng giải quyết các vấn đề nhà ở. Cấu trúc gỗ này có dạng một giá sách gồm 300 cuốn.

B0601-TCKT-01

Dự án này nằm trong chương trình của Biennale với chủ đề nhà trừu tượng, cho phép du khách tham quan và khám phá những khái niệm về nhà ở. Dự án này được khởi động từ năm 1956. Các kiến trúc sư Curators Aljoša Dekleva và Tina Gregorič, thuộc Công ty Kiến trúc Dekleva Gregorič, đã tạo ra một cấu trúc kệ sách bằng gỗ như một hệ thống dạng lưới. Kệ sách này có thể đặt trong không gian công cộng hoặc tư nhân.

Kết cấu gỗ phản ánh sự kết nối về lịch sử giữa Venice và Slovenia. Slovenia cũng có một ngành công nghiệp gỗ rất phát triển, các kiến trúc sư mong muốn khám phá tiềm năng của vật liệu gỗ trong việc tạo ra những không gian mới. Các kiến trúc sư đã sử dụng công nghệ truyền thống kết hợp với công nghệ hiện đại trong xây dựng.

B0601-TCKT-02

B0601-TCKT-03

B0601-TCKT-04

B0601-TCKT-05

B0601-TCKT-06

B0601-TCKT-07

Theo Thu Giang/ báo xây dựng