Coco Home – “Mái ấm Bến Tre” – Giải Nhất hạng mục Bán Chuyên Nghiệp cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2018-2019

Thông tin bình chọn:

  • Hạng mục Bán chuyên
  • Tác giả: Tạ Hồng Đức, Lương Thị Phương My, Lương Văn Nam
  • Mã số bình chọn: BC088