KC09 – Giải khuyến khích hạng mục Không chuyên cuộc thi Ngôi Nhà Mơ Ước

Mã số KC09 – Tác giả Nguyễn An Duy

Thuyết minh: 

Ngôi nhà thông minh sử  dụng năng lượng tự nhiên. Toàn bộ ngôi nhà sẽ sử dụng năng lượng tự nhiên thông qua pin mặt trời và cối xay gió. Tại đó có đặt cột xoay để pin mặt trời và cối xay gió tự cảm biến theo hướng ánh nắng mặt trời và hướng gió để tạo ra điện cung cấp điện cho cả nhà. Trong nhà có thiết bị gọi là “con nhện nước “ để tự xử lý nguồn nước thải trong nhà cho ra nguồn nước để tưới hệ thống cây trong vườn. Ngoài ra con có thiết bị chuyên bắt côn trùng, gián, muỗi để phòng tránh dịch bệnh cho người trong ngôi nhà.

https://www.youtube.com/watch?v=0yNj-1E1K8w&feature=youtu.be