[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC023

Thông tin bình chọn:

  1. Hạng mục Bán chuyên nghiệp
  2. Tác giả: Lương Trung Hiếu
  3. Mã số bình chọn: BC023

Khu đất xây dựng được lựa chọn nằm gần trường đại học Keimyung, Deagu, Hàn Quốc.

Xuất phát ý tưởng của tác giả là muốn hướng tới việc đề xuất giải pháp giúp cải thiện sự giao tiếp giữa con người trong lối sống hiện đại

Công trình Share house được lấy ý tưởng từ sự liên kết hóa học dạng mạng phẳng, sắp xếp những không gian ở xen kẽ nhưng không gian giao tiếp/không gian chung, có thể đặt ở mọi nơi trên thế giới và mở rộng theo module, xa hơn nữa có thể trở thành mô hình làng sinh viên hiện đại