KNBN9 – Giải Ý tưởng sáng tạo công nghệ xuất sắc nhất cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022

Thông tin bình chọn:

    1. Tác giả: Nguyễn Võ Kiều Ngân, Đặng Đình Bích Ngân
    2. Trường: Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh
    3. Giải thưởng: Ý tưởng sáng tạo công nghệ xuất sắc nhất
    4. Cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022

Hư nguyệt – ánh trăng ảo xuất hiện từ vị trí sân khấu waning crescent rồi từ từ kết nối ánh sáng đến Tháp rùa.

Tại vị trí Hồ Hoàn Kiếm đã tồn tại một trục thời gian được định sẵn theo công trình: Tháp bút, Đài nghiên, cầu Thê Húc, Đắc Nguyệt lâu, đền thờ. Tất cả công trình trên trục thời gian được xoay về hướng đông, trực tiếp chứng kiến thời gian trôi qua của một ngày từ lúc mặt trời mọc đến khi trăng lên. Trên trục thời gian tồn tại một công trình có tên là Đắc Nguyệt lâu, từng cặp câu đối được khắc tại công trình này đều hướng đến một hình tượng thần tiên, minh chứng cho một không gian hư ảo, mở lối đến chốn phàm.

© Tạp chí Kiến trúc