[MS10] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 10
Sinh viên thực hiện Võ Kiều Phụng Nhi
Nguyễn Duy Khiêm
Bùi Tiểu Ngọc
Huỳnh Cẩm Tú
Lê Minh Trí
Giáo viên HD THS.KTS. Nguyễn Bích Hoàn