[MS12] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

Mã số 12
Sinh viên thực hiện Nguyễn Vũ Hải Anh
Đoàn Phương Châu
Nguyễn Minh Sang
Trần Uyển Nghi
Nguyễn Lê Vân Anh
Giáo viên HD THS.KTS Đỗ Quốc Hiệp
ThS. KTS Phan Lâm Nhật Nam