[MS16] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 16
Sinh viên thực hiện Nguyễn Tài Ngọc
Nguyễn Xuân Thiện
Tạ Quang Hải
Nguyễn Thị Hồng Khánh
Giang Lệ Anh
Giáo viên HD THS.KTS Trần Đình Nam
KTS Đàm Huỳnh Quốc Vũ