[MS24] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 24
Sinh viên thực hiện Cao Duy Tùng
Chu Danh Hùng Mạnh
Đỗ Sỹ Liêm
Giáo viên HD TS. KTS. Hồ Hải Nam