[MS42] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 42
Sinh viên thực hiện Trần Viết Lợi
Chu Đình Hùng
Nguyễn Việt Cảnh Tân
Nguyễn Quỳnh Nghi
Nguyễn Trúc Thi
Giáo viên HD Ths. KTS Đỗ Quốc Hiệp
Ths. KTS Phan Lâm Nhật Nam