[MS56] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 56
Sinh viên thực hiện Huỳnh Anh Dũng
Bùi Thị Thu Hương
Hoàng Thị Bé
Giáo viên HD Văn Tấn Hoàng
Huỳnh Quang Nghiêm