[MS69] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 69
Sinh viên thực hiện Hoàng Đăng Huy
Lê Ngọc Danh
Hồ Thành Luân
Phạm Minh Đức
Nguyễn Khắc Đề
Giáo viên HD Ths. KTS Lâm Thanh Tùng