[MS71] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 71
Sinh viên thực hiện Châu Hào Siêu
Nguyễn Thị Lệ Quỳnh
Mai Vân Thanh
Huỳnh Thị Thúy Vân
Ngô Tiến Đạt
Giáo viên HD Ths. KTS Nguyễn Bích Hoàn