Thư ngỏ Cuộc thi thiết kế “Ngôi nhà mơ ước” 2018 với chủ đề “Chất cảm vật liệu trong không gian nhà ở”

Thư ngỏ
Cuộc thi thiết kế “NGÔI NHÀ NHÀ MƠ ƯỚC” lần thứ II – 2018
Chủ đề “ Chất cảm vật liệu trong không gian nhà ở”

Thân mến gửi Anh chị em KTS và bạn đọc quan tâm đến Cuộc thi!

Tiếp theo thành công của Cuộc thi lần thứ nhất – 2017 về Ý tưởng thiết kế Ngôi nhà mơ ước, Cuộc thi lần thứ hai – 2018 tập trung vào những giải pháp đột phá mang tính ứng dụng với chủ đề: “Chất cảm vật liệu trong không gian ở” – nghĩa là làm thế nào để vật liệu lên tiếng. Ban tổ chức mong muốn kết hợp các Nhà SX VLXD để hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo của người thiết kế không gian ở vì lợi ích của cộng đồng, của người sử dụng. “Chất cảm vật liệu” vì thế là khái niệm mở để có thể có nhiều cách tiếp cận khác nhau trong sáng tạo không gian.

Để có thể thu hút đông đảo KTS và những người quan tâm, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo thống nhất làm rõ hơn một số nội dung về chủ đề của Cuộc thi năm nay như sau:

  • Chất cảm của vật liệu là cảm nhận mà người sử dụng có được sau những sáng tạo của người thiết kế, phối hợp các vật liệu trong thiết kế không gian ở cho con người;
  • Không gian nhà ở được hiểu là: Tất cả các loại hình nhà ở tại đô thị và nông thôn, cả nội thất và ngoại thất;
  • Sử dụng vật liệu để tạo ra không gian ở phải phù hợp với đặc trưng văn hóa ở và điều kiện tự nhiên, khí hậu địa phương;
  • Khuyến khích ứng dụng công nghệ, kỹ thuật và vật liệu hiện đại (để tạo ra chất cảm), tiếp cận xu hướng thiết kế tiến bộ, bền vững, có bản sắc và có tính khả thi;

Có thể nói, qua Cuộc thi lần thứ nhất, Ban tổ chức mong muốn Cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” trở thành hoạt động thường niên, tạo môi trường khuyến khích sự sáng tạo không gian ở cho người Việt Nam hiện đại và có bản sắc, qua đó góp phần vào sự phát triển của kiến trúc việt nam hiện đại đã trở thành hiện thực, đúng như tinh thần Tuyên ngôn của Hội KTS Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn sự tham gia của đông đảo KTS và những người quan tâm đến Cuộc thi!

TM Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo
GS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông
© Tạp chí Kiến trúc

Xem thêm: Quy chế Cuộc thi Thiết kế “Ngôi nhà mơ ước” năm 2018