Giải pháp phát triển các công trình bền vững và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam

Sáng ngày 10/10/2019, Hội thảo khởi động dự án “Nghiên cứu vật liệu thích ứng với khí hậu trong bối cảnh kinh tế xã hội của Việt Nam” đã diễn ra tại Hội trường G3 Trường ĐH Xây Dựng (Hà Nội). Hội thảo có kết hợp với lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các thành viên dự án và khánh thành Trung tâm Phát triển Năng lực Xây Dựng bên vững và Văn phòng Quản lý Dự án CAMaRSEC – CCSB – VN. 

Căn cứ trên sự phân tích vấn đề theo quan điểm liên ngành và nghiên cứu nền tảng, dự án sẽ phát triển các cơ sở và hệ thống có hiệu lực cho việc nghiên cứu, xác định trị số/ giá trị đặc trưng, đào tạo, giáo dục và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quy hoạch và xây dựng của Việt Nam.

Dự án CAMaRSEC xem xét các hoạt động xây dựng hiện nay dưới năm góc độ, phối hợp phác thảo nên bức tranh về bối cảnh chu trình sử dụng và vận hành công trình trong các tòa nhà ở xây mới: bối cảnh sống, thiết kế tích hợp, nền tảng kỹ thuật, chất lượng thi công và sử dụng các nguồn tài nguyên. Tất cả các chủ đề này được thiết kế để tạo nên một cơ cấu quản trị thật sự có hiệu lực nhằm quảng bá các hoạt động xây dựng bền vững tại Việt Nam. Để đạt được điều nay, dự án CAMaRSEC phối hợp với nhiều đối tác trong một liên minh Đức – Việt với các chuyên ngành liên thông.

Tại buổi hội thảo còn diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các thành viên dự án CAMaRSEC với đại diện các bên liên quan.

Bên cạnh đó, các đại biểu, khách mời của hội thảo đã cùng tham dự lễ cắt băng khánh thành và tham quan Trung tâm Nghiên cứu Năng lực Xây dựng Bền vững và văn phòng Quản lý Dự án CAMaRSEC – CCSB – VN.

Tại phiên thảo luận chính, các diễn giả đại diện của các đơn vị xây dựng và các trường trên toàn quốc đã cùng nhau trao đổi về vấn đề: “Bằng cách nào chúng ta có thể vượt qua các rào cản trong việc triển khai xây dựng những công trình bền vững và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam”. Điều hành phiên thảo luận là GS.TS. Hartwig Kunzel.

© Tạp chí kiến trúc