Thêm 04 KTS Việt Nam được công nhận KTS ASEAN

Danh sách Kiến trúc sư Asean của Việt Nam

(Total 24 ASEAN Architects as Nov. 2018)

Ngày 08/11/2018 tại Nay Pyi Taw, Myanmar, 04 KTS Việt Nam đã được trao Chứng nhận là KTS ASEAN trong khuôn khổ phiên họp lần thứ 34 của Hội đồng KTS ASEAN (AAC 34 meeting). Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 24 KTS (danh sách kèm theo) được thừa nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề tại khu vực. Việc trở thành KTS ASEAN sẽ tạo thuận lợi về vị thế để các KTS Việt Nam hợp tác hành nghề với các KTS khác trong khối ASEAN, cũng như tại chính thị trường Việt Nam.

Các KTS Việt Nam được công nhận đợt tháng 11/2018 đã trải qua quá trình xem xét, đánh giá hồ sơ đăng ký theo quy định của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kiến trúc trong ASEAN và quy trình đánh giá cụ thể do Bộ Xây dựng ban hành. Qua các lần xem xét công nhận, trình độ, kinh nghiệm hành nghề và chất lượng dịch vụ tư vấn của các KTS ASEAN Việt Nam nêu trong hồ sơ đăng ký đã được Hội đồng ghi nhận và đánh giá cao.

Vũ Anh Tú*

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 01-2019)