Xây dựng khung đào tạo phát triển nghề nghiệp liên tục cho KTS hành nghề

Kiến trúc sư (KTS) thiết kế các công trình kiến trúc như nhà ở, khu chung cư, trung tâm mua sắm, cao ốc văn phòng, tòa nhà hành chính và công trình công nghiệp. Ngoài việc nghiên cứu hình thức kiến trúc bên ngoài, họ cũng đảm bảo rằng những công trình này hoạt động hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu của những người sử dụng.

Công việc này thường yêu cầu KTS có khả năng thực hiện các công việc sau:

 • Chỉ đạo và phát triển các dự án từ ý tưởng ban đầu thông qua phát triển thiết kế;
 • Chuẩn bị bản vẽ, thông số kỹ thuật và hồ sơ thi công;
 • Thiết kế và lập hồ sơ các dự án xây dựng thương mại và công nghiệp;
 • Tham khảo ý kiến chủ đầu tư (chủ đầu tư) để xác định yêu cầu của họ;
 • Điều phối các nghiên cứu kiến trúc sơ bộ cho các công trình mới và những thay đổi đối với công trình hiện có và phát triển địa điểm;
 • Tổ chức và quản lý hồ sơ xin giấy phép xây dựng;
 • Làm việc với các nhóm trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan, ở các vị trí xa xôi và phối hợp với các nhà thầu phụ;
 • Giải quyết các vấn đề thiết kế phức tạp thông qua các giải pháp sáng tạo và thiết thực;
 • Sửa đổi các mặt bằng và mặt đứng hiện có để phù hợp với nhu cầu của chủ đầu tư.

Các KTS bắt đầu thiết kế một dự án ở giai đoạn quy hoạch phát triển. Trước tiên, họ gặp chủ đầu tư để xác định yêu cầu của họ đối với dự án. Khi xác định phương án thiết kế, các KTS phải xem xét các hạng mục khác như địa điểm, môi trường, văn hóa và lịch sử, có thể tuân theo các quy định của địa phương và liên bang, quy tắc xây dựng cũng như luật quy hoạch và phân khu của địa phương. KTS cũng cần phải xem xét loại vật liệu xây dựng để sử dụng phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư cũng như ngân sách.

Trong khi thiết kế, các KTS sử dụng các chương trình máy tính tiên tiến như chương trình phần mềm 3D – BIM (Quản lý thông tin tòa nhà) và AutoCAD (thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính) – cũng như và các công nghệ dựa trên đám mây.

Trong thi thực hiện dự án, KTS tham khảo ý kiến của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và các thành viên chính khác để đảm bảo rằng các khía cạnh như hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí (HVAC), cũng như các kết cấu đỡ được gắn kết đúng cách vào kết cấu công trình được thiết kế. Điều này cũng có thể bao gồm việc sửa đổi thiết kế trong suốt vòng đời của dự án.

Các năng lực đó của KTS không thể có được trọn vẹn ngay từ khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, mà được hình thành, tích tụ trong suốt quá trình thực hiện các công việc về kiến trúc và thông qua một quá trình học tập suốt đời – Đó là các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục.

Phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD) là hành động tập thể, cá nhân thực hiện để duy trì, cập nhật và phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết cho vai trò nghề nghiệp của KTS. Đó là một cam kết liên tục, kéo dài để bảo đảm kiến trúc sư vẫn hoạt động tốt trong nghề nghiệp của mình. Là các chuyên gia chuyên ngành xây dựng, việc được thông báo về các khái niệm, lĩnh vực nghiên cứu mới nổi trong ngành là chìa khóa để hành nghề một cách bền vững. CPD là một khoản đầu tư cần thiết cho vấn đề này và quan trọng hơn là nó đóng vai trò như một hình mẫu cho cam kết học tập và phát triển chuyên môn.

CPD kết hợp các phương pháp học tập khác nhau, chẳng hạn như hội thảo, hội nghị, tọa đàm, khóa học và video trực tuyến, chương trình học trực tuyến, thảo luận về các phương pháp hay nhất, chia sẻ ý kiến về các vấn đề và vấn đề chung, các kỹ thuật có liên quan, diễn đàn chia sẻ ý tưởng, … Bất kể tuổi tác và kinh nghiệm, trọng tâm sẽ luôn là sự phát triển chuyên nghiệp có kết quả, cải thiện và cập nhật các kỹ năng cũng như giới thiệu các kỹ năng mới cần thiết cho thế giới ngày nay.

Chương trình CPD dự kiến và nhằm cung cấp cho tất cả các KTS hành nghề:

 • Một chất lượng đào tạo tốt hơn, thông tin cập nhật về các kỹ năng mới nổi;
 • Giới thiệu các cách tiếp cận và phương pháp tốt hơn;
 • Môi trường đào tạo & học tập được tối ưu hóa;
 • Tăng sự tự tin của cá nhân và tập thể;
 • Nâng cao uy tín nghề nghiệp và sự hài lòng trong công việc;
 • Cải thiện triển vọng nghề nghiệp và khả năng tuyển dụng;
 • Cải thiện tình trạng nghề nghiệp.

Các lĩnh vực mà phát triển nghề nghiệp liên tục cho KTS nhắm đến bao gồm:

1. Đạo đức trong kiến trúc

 • Xây dựng nhận thức về đạo đức, xã hội và môi trường;
 • Hiểu được đạo lý của di sản;
 • Mục đích xã hội trong việc bảo tồn công trình và di sản;
 • Mục đích xã hội về sức khỏe, an toàn và phúc lợi;
 • Cộng tác và tôn trọng: Nhân viên, chủ đầu tư, các bên liên quan và cộng đồng;
 • Hiểu được sự tham gia của cộng đồng;
 • Hiểu rõ các bên liên quan chính;
 • Tầm quan trọng của việc duy trì các mối quan hệ nghề nghiệp;
 • Đạt được sự tương tác với chủ đầu tư một cách hiệu quả;
 • Tạo lập sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống ổn định cho nhân viên công ty;
 • Hiểu biết về làm việc nhóm trong môi trường chuyên nghiệp;
 • Tái tạo cộng đồng và các quy hoạch phát triển của chính quyền địa phương tạo ra môi trường tốt hơn cho cộng đồng;
 • Cộng tác chủ động với cộng đồng và các bên liên quan;
 • Tương tác với chủ đầu tư và hiểu tính kinh tế của kiến trúc với mục đích xã hội;
 • Tham gia hiệu quả với các bên liên quan.

2. Kinh doanh, chủ đầu tư và dịch vụ

 • Hợp đồng, thỏa thuận chủ đầu tư và các hình thức bổ nhiệm; hiểu rõ các loại hợp đồng và hình thức bổ nhiệm khác nhau;
 • Hợp đồng cho các dịch vụ chuyên nghiệp;
 • Thỏa thuận bổ nhiệm KTS và chuyên gia tư vấn;
 • Hợp đồng của KTS (ví dụ như tư vấn chính hoặc tư vấn phụ), điều khoản cam kết, phạm vi dịch vụ, quyết định bổ nhiệm, pháp luật có liên quan;
 • Tư vấn cho chủ đầu tư về hình thức hợp đồng phù hợp được sử dụng và duy trì cập nhật và sửa đổi các hình thức hợp đồng khác nhau.

Thiết lập doanh nghiệp và chiến lược

 • Cơ cấu hành nghề và địa vị pháp lý;
 • Quản lý thời gian, ghi chép, lập kế hoạch và xem xét;
 • Thực hành tài chính, lập kế hoạch kinh doanh, cấp vốn và thuế;
 • Quản trị;
 • Các chiến lược quản lý rủi ro.

Quản lý tài chính

 • Tính phí, chi phí, định giá, thương lượng và đấu thầu;
 • Quản lý nguồn lực và chi phí công việc;
 • Giám sát và kiểm soát chi phí và quản lý tài chính;
 • Lập kế hoạch và kế toán thuế;
 • Lập kế hoạch dự phòng.

Quản lý dự án

 • Trình độ quản lý dự án;
 • Kỹ năng mềm quản lý dự án;
 • Điều phối và tích hợp đầu vào của nhóm thiết kế;
 • Quản lý thời gian, ghi chép, lập kế hoạch và rà soát.

3. Thẩm định hợp đồng, tuân thủ pháp luật

Thẩm định hợp đồng

 • Phạm vi công việc, dịch vụ;
 • Trách nhiệm thương mại;
 • Chứng từ & lập hóa đơn;
 • Chấm dứt và hiệu lực;
 • Tranh chấp và giải quyết;
 • Điều khoản phạt;
 • Bí mật kinh doanh & tính bảo mật;
 • Sửa đổi.

Khung pháp lý

 • Hiệp định Mua sắm Chính phủ của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO GPA);
 • Cơ quan quản lý mua sắm công;
 • Cơ quan Bảo vệ Môi trường;
 • Chứng nhận LEED;
 • Tài liệu ĐTM (đánh giá tác động môi trường).

4. Thiết kế, xây dựng và công nghệ

Nhiệm vụ thiết kế

 • Các kỹ thuật xây dựng một bản nhiệm vụ thiết kế;
 • Hiểu biết về sự cộng tác và lãnh đạo của chủ đầu tư;
 • Lắng nghe và triển khai ý kiến của chủ đầu tư vào thiết kế.

Hiểu biết về công trình và và dịch vụ tòa nhà

 • Sử dụng các chuyên gia tư vấn có liên quan;
 • Tích hợp và phối hợp các nhóm vào thiết kế và dự án;
 • Các hệ thống tiện nghi môi trường liên quan đến thiết kế bền vững;
 • Các chiến lược cho dịch vụ tòa nhà và tích hợp trong một dự án thiết kế;
 • Môi trường vật lý, nhiệt và âm thanh tối ưu.

Hiểu biết về đặc điểm kỹ thuật và vật liệu

 • Cải tiến kỹ thuật về vật liệu;;
 • Làm việc với các nhà cung cấp và nhà sản xuất;
 • Viết chỉ định kỹ thuật và lựa chọn vật liệu và sản phẩm;
 • Hệ thống kết cấu, xây dựng và vật liệu thay thế;
 • Các chuỗi cung ứng và sản phẩm đúng qui cách;
 • Thông tin sản xuất;
 • Đề xuất thiết kế và chi tiết được điều phối hoàn chỉnh và đầy đủ trước khi bắt đầu xây dựng để tránh sự chậm trễ, gián đoạn và thay đổi dẫn đến lãng phí và chi phí bổ sung;
 • Hệ thống kết cấu, xây dựng và vật liệu thay thế;
 • Hiểu về sự lãng phí dưới mọi hình thức, vật lý, thời gian, trí tuệ.

5. Mô hình hóa thông tin tòa nhà – BIM

Thiết kế kỹ thuật số theo hướng dữ liệu

 • Mô hình 3D & in 3D;
 • Thiết kế theo tham số;
 • Tự động hóa tòa nhà;
 • Sử dụng, tận dụng và hiểu dữ liệu mở rộng;;
 • Thực tại ảo, thực tại ảo nâng cao và thực tại ảo để trình chiếu;
 • CAD, mô hình hóa và lập bản đồ.

Hiểu bối cảnh và các yêu cầu của BIM

 • Hiểu được lợi ích của BIM đối với doanh nghiệp và chủ đầu tư;
 • Phát triển chiến lược và thực hiện BIM của công ty;
 • Kế hoạch triển khai BIM;
 • Mô hình thông tin dự án (PIM);
 • Hiểu BIM như một công cụ quản lý và cộng tác;
 • Hiểu về trách nhiệm thiết kế và phương pháp lập kế hoạch kỹ thuật số;
 • Hiểu quyền sở hữu trí tuệ / trách nhiệm pháp lý trong bối cảnh BIM.

6. Hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy

Xây dựng và cải tạo các tòa nhà theo tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy

 • Xem xét các mặt bằng xây dựng, bản vẽ và thông số kỹ thuật cho hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy;
 • Thiết kế, lắp đặt, bảo trì và thử nghiệm các hệ thống và thiết bị phòng cháy chữa cháy;
 • Đệ trình / cho phép từ cơ quan phòng cháy chữa cháy có liên quan.

Nguy cơ hỏa hoạn

 • Điều tra hỏa hoạn và các sự cố liên quan đến hỏa hoạn;
 • Kiểm soát các hoạt động khẩn cấp;
 • Hệ thống dập lửa tự động;
 • Hệ thống cấp nước cho cứu hoả;
 • Chứng nhận phù hợp và hỗ trợ kỹ thuật.

Chống cháy

 • Kết hợp lối thoát hiểm trong quy hoạch xây dựng;
 • Vật liệu chống cháy mới;
 • Thử nghiệm vật liệu chống cháy;
 • Mối liên hệ giữa các nguy cơ cháy với các dịch vụ điện;
 • Thông gió & chữa cháy.

7. Bảo tồn công trình và di sản

Phân loại di sản theo:

 • Luật Di sản Quốc gia;
 • Các di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Khảo sát và điều tra

 • Khảo sát địa điểm;
 • Ghi âm, tài liệu và giao tiếp;
 • Phương pháp kiểm tra kết cấu cho các tòa nhà cũ;
 • Hiểu được sự khác biệt giữa duy tu / phục hồi / bảo tồn / cải tạo v.v.

Quy trình bảo tồn

 • Các khoản tài trợ, trợ cấp, ngân sách công và các ấn phẩm về di sản;
 • Biến đổi khí hậu và các cân nhắc đặc biệt áp dụng cho môi trường lịch sử;
 • Thực hiện và quản lý các công tác bảo tồn;
 • Xác định và hiểu được các khuyết tật và nguyên nhân gây ra hư hỏng;
 • Hiểu biết về vật liệu bảo tồn;
 • Mua sắm và quản lý hợp đồng.

8. Nơi chốn, quy hoạch & mức sống cộng đồng

Quy trình tạo dựng nơi chốn

 • Đường đi và cảnh quan đường phố;
 • Phương pháp xử lý ranh giới;
 • Tính năng nước & chỗ ngồi;
 • Chiếu sáng & nghệ thuật công cộng;
 • Đa dạng sinh học & các tòa nhà.

Thiết kế cho khu vực công cộng

 • Quản lý các bên liên quan;
 • Điều trần công khai;
 • Lập pháp & quy hoạch phát triển;
 • Phân bổ quỹ & tiêu chuẩn cộng đồng.

Tiêu chuẩn sống

 • Nhà ở giá rẻ;
 • Công bằng thông qua thiết kế;
 • Không gian chung;
 • Chia sẻ đầy đủ về quyền của ánh sáng / thông gió / không gian / thiên nhiên;
 • Vật liệu bền vững;
 • Thiết kế tòa nhà năng lượng mặt trời thụ động;
 • Giảm thiểu lượng khí thải carbon của cộng đồng;
 • Nâng cao mức sống.

9. Đô thị hóa và xu hướng thay đổi trong kiến trúc

Đô thị hóa

 • Thiết kế cho các thành phố an toàn hơn;
 • Phân bổ quận huyện thành phố;
 • Bố trí cơ sở hạ tầng giao thông công cộng;
 • Hệ sinh thái & tính bền vững ở các thành phố.

Xu hướng thay đổi của kiến trúc

 • Thay đổi nhân khẩu học, cách sống và các vấn đề sức khỏe cộng đồng;
 • Thiết kế các thành phố và địa điểm cho dân số đang thay đổi và già hóa;
 • Thiết kế cho người sa sút trí tuệ / khiếm thị / tàn tật;
 • Thiết kế môi trường thân thiện với lứa tuổi (đa thế hệ);
 • Những ngôi nhà trọn đời và những khu dân cư suốt đời;
 • Nhà ở cộng đồng;
 • Nhà ở xây chen và các hình thức nhà ở mới nổi khác.

Tùy theo bối cảnh và điều kiện thực hiện cũng như đối tượng KTS cụ thể mà các bài trình bày CPD có thể được thiết kế linh hoạt bao gồm các nội dung phù hợp và các hoạt động bên lề liên quan (tọa đàm, triển lãm, tham quan…) để các chương trình CPD trở nên phong phú, đa dạng đáp ứng yêu cầu thực tế của KTS hành nghề.

Các nội dung trình bày CPD cần được tổng hợp từ những kiến trúc hành nghề lâu năm và các chuyên gia liên quan, có kinh nghiệm thực tế cập nhật, và mang tính tổng kết, như những con ong “rút ruột nhả tơ” để làm bài học tốt cho các KTS hành nghề đang hướng tới những kiến thức và kỹ năng tốt nhất để tiếp thu phục vụ cho sự nghiệp chuyên môn của mình.

Liên minh các KTS Quốc tế (UIA) khuyến khích các bộ phận thành viên ủng hộ việc phát triển nghề nghiệp liên tục như một nghĩa vụ của thành viên vì lợi ích công cộng. KTS phải chắc chắn rằng họ có khả năng cung cấp các dịch vụ, các quy tắc ứng xử bắt buộc các KTS phải duy trì một tiêu chuẩn đã biết trong nhiều lĩnh vực thuộc năng lực hành nghề của mình, được theo dõi chặt chẽ để có thể gia hạn chứng chỉ hành nghề và tạo điều kiện hội nhập quốc tế.

TS. KTS. Phạm Khánh Toàn
Giám đốc Trung tâm Phát triển hành nghề kiến trúc
Giám đốc Trung tâm Truyền thông kiến trúc
Hội Kiến trúc sư Việt Nam
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 05-2022)