Nhà nổi bật trong khu dân cư với thiết kế bằng đá

Thiết kế đồng nhất không gian bên ngoài với bên trong, tạo thành một khối.

Không gian được phân tách thành các lớp khác nhau bằng vật liệu đá granit đồng nhất bên trong và bên ngoài, làm mờ ranh giới, tạo thành khối thống nhất.

Các kiến trúc sư của 23o5Studio tính toán mặt bằng theo mục đích sử dụng và từng hoạt động diễn ra.

Kiến trúc có mối quan hệ vật chất đặc biệt với đời sống con người, làm vỏ bọc và nền tảng cho sự sống mở ra xung quanh nó.

Ngôi nhà được mong muốn được hiện diện ở giữa những vẻ bề ngoài khác mà không phụ thuộc vào chất liệu.

Các không gian có thể phục vụ nhiều chức năng khác nhau, kích thích người sử dụng.

Ngôi nhà trở nên đặc biệt trong khu dân cư.

Theo Người đô thị (Biên dịch từ ArchDaily)