Đà Nẵng tính bỏ tòa nhà hành chính hơn 2.000 tỷ đồng
Có thể  làm việc ở Tòa nhà Trung tâm hành chính quá nóng và thiếu oxy nên lãnh đạo TP Đà…