Di sản kiến trúc và bản sắc vùng miền
Di sản văn hóa trong đó có di sản kiến trúc là sản phẩm do con người tạo ra cho…
KTS Hoàng Thúc Hào: “Kiến trúc là hoa của đất”
Theo quan niệm của tôi, một kiến trúc thành công phải là “Hoa của đất” – với hàm ý, công…