Net Zero đang là ưu tiên số 01 của ngành kinh doanh bất động sản trên thế giới
Các nhà phát triển, chủ sở hữu và nhà điều hành bất động sản thương mại đang nhìn nhận mục…
Chi phí công trình Cân bằng năng lượng – Net Zero Energy Building là bao nhiêu?
Chi phí luôn là một yếu tố tham chiếu quan trọng cho cả nhà đầu tư và đội ngũ thiết…