Giải thưởng Quốc tế Turgut Cansever 2020 trao cho KTS Đoàn Thanh Hà
Đây là Giải thưởng tôn vinh bản sắc địa phương trong một thế giới toàn cầu hóa, nhằm tưởng nhớ…
Kinh nghiệm thiết kế và vận hành công trình công cộng ở Đức
“Thông thường sẽ phải phải nộp một khoản lệ phí nào đó để vận hành công trình. Nhưng một nguyên tắc…