Phát động cuộc thi quốc tế FuturArc Prize 2019, FuturArc Green Leadership Award 2019 và Interior Design Awards 2019
Vừa qua Tập đoàn BCI đã phát động chuỗi cuộc thi quốc tế FuturArc Prize 2019, FuturArc Green Leadership Award 2019…