Báo cáo quan sát nhiệt độ mùa đông tại cao ốc văn phòng ở Hà Nội
Những tiêu chuẩn về tương quan giữa môi trường và công trình xây dựng ngày nay rất đa dạng. Tuy…
Giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng trong thiết kế kiến trúc
Xu hướng toàn cầu hiện nay là hướng tới những công trình kiến trúc sử dụng hiệu quả năng lượng…