Đừng đánh mất lịch sử trong “thành phố ngầm” metro!
Đồ sộ! Hùng vĩ! Tiền tỉ tỉ, mồ hôi và cả máu nữa! Đó là ấn tượng của tôi khi…