Khu nghĩ dưỡng Intercontinential Phú Quốc Long Beach Resort: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Khu nghĩ dưỡng Intercontinential Phú Quốc Long Beach Resort Tư vấn thiết kế: KTS. Catherine…
Tòa nhà Forest In the Sky: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Tòa nhà Forest In The Sky Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Thượng Quân,…
Bảo tàng nghệ thuật đương đại Flamingo: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Bảo tàng nghệ thuật đương đại Flamingo Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Thượng Quân,…
SNA Marianapolis Biên Hòa: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: SNA Marianapolis Biên Hòa Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Xuân Minh, KTS. Lê…
Khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Kawara My An Onsen Resort Tư vấn thiết kế: KTS. Tadakatsu Honda –…
Việt Trì House Complex: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Việt Trì House Complex Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Văn Thu, KTS. Nguyễn…
Trường Liên cấp IGC Tây Ninh: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trường Liên cấp IGC Tây Ninh Tư vấn thiết kế: KTS. Đàm Huỳnh…
The “Ruộng”: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: The “Ruộng” Tư vấn thiết kế: KTS. Trần Văn Huynh Địa điểm: xã Phước Thuận, huyện…
Giải Đồng và Giải Bình chọn Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023: The Kaleidoscope
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: The Kaleidoscope Tư vấn thiết kế: KTS. Kosuke Nishijima Địa điểm: Quảng Bình, Việt Nam Chức…
Khách sạn Golden Hoiliday: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Khách sạn Golden Hoiliday Tư vấn thiết kế: KTS. Trịnh Việt A Địa điểm: Tp Nha…
Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Tư vấn thiết kế: KTS Bùi Huy…
Trường ĐH Tài chính Marketing Tp. Hồ Chí Minh: Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trường ĐH Tài chính Marketing Tp. Hồ Chí Minh Tư vấn thiết kế: KTS.…