Tầm nhìn trong kiến trúc vị lai đã thay đổi như thế nào trong 100 năm
Nhân loại luôn hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Quá khứ không thay đổi được, nhưng ai…
Những thiết kế mô phỏng tương lai của nhân loại
Ta đang nói về năm 2200 khi trái đất đã bị ô nhiễm quá nhiều và con người phải tìm…
Serpentine pavilion 2002 – Toyo Ito và Cecil Balmond
Một thể cấu trúc phi tuyến tính mang những hoạ tiết hình khối phức tạp. Đó là công trình mang…