Những thiết kế mô phỏng tương lai của nhân loại
Ta đang nói về năm 2200 khi trái đất đã bị ô nhiễm quá nhiều và con người phải tìm…
Serpentine pavilion 2002 – Toyo Ito và Cecil Balmond
Một thể cấu trúc phi tuyến tính mang những hoạ tiết hình khối phức tạp. Đó là công trình mang…