Vai trò của màu sắc trong kiến trúc: Hiệu ứng hình ảnh và kích thích tâm lý
Màu sắc có tác động đến hiệu ứng về hình ảnh và kích thích thay đổi tâm lý trong mỗi…
Thành phố sắc màu La Boca, Buenos Aires, Argentina
Buenos Aires là Thủ đô và là thành phố lớn nhất, cũng là cảng lớn nhất của Argentina. Buenos Aires…