Khu văn phòng nhà máy ATAD Đồng Nai – công trình xanh đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ LEED platinum
Khu văn phòng của một nhà máy tại Đồng Nai là nơi đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn LEED…
Hội thảo quốc tế: Facade – The Face of Town
Ngành xây dựng của Việt Nam đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, các tiêu chuẩn quản lý về…
Định mức năng lượng công trình – Bước khởi đầu hướng đến Kiến trúc tiết kiệm năng lượng
Sự cấp bách của vấn đề tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong các công trình xây dựng Các công trình…