Lý luận và thực tiễn
Thành phố (TP) Hà Nội đang có dự kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô…
Luận bàn về phê bình kiến trúc
Phi lộ “Phê bình kiến trúc là gì?”, “Nhà phê bình kiến trúc, anh là ai?”, những câu hỏi vốn…
“Các cấu trúc tinh thần của nghệ thuật” Một góc nhìn độc đáo về lịch sử kiến trúc
Đây là một cuốn sách, một công trình lý luận dựa trên Lịch sử Lớn của nghệ thuật. Nó dẫn…
Người Việt và lối tư duy theo mặt bằng
Bạn vừa cất một căn nhà. Nếu bạn thổ lộ với người Mỹ, người Mỹ sẽ hỏi bạn đã xoay…
Tính bền vững trong phục hồi và bảo tồn kiến trúc
Mọi công trình xây dựng – cho dù đó là xây mới hoặc bảo tồn phục hồi – đều được…