Mô hình nhà thụ động áp dụng cho chung cư cao tầng ở Việt Nam
Chung cư cao tầng liệu có đứng ngoài cuộc? Qua hai thập kỷ (1999 – 2019), theo thống kê mới…
Mô hình “Tháp công năng” trong Kiến trúc nhà ở
Từ thập niên 50 của thế kỷ 20 đã xuất hiện các lý thuyết nghiên cứu về cấu trúc nhu…