Nghị định số 30/2021/NĐ-CP: Tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng nhà ở
Ngày 26/3 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của…
Chính phủ quy định chi tiết về thi tuyển phương án kiến trúc
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc,…
Quy định mới về cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp phép xây dựng, có hiệu lực thi…
Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thủ đô
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên…
Hà Nội dừng quy định công trình cao tầng phải có 3 tầng hầm
Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (QH-KT) vừa có thông báo số 2929/TB-QHKT thay thế thông báo 1823/TB-QHKT…