Ý tưởng quy hoạch mới: Thành phố có nhiều chỗ ngồi
Nền tảng của đô thị là con người. Con người là cốt lõi của đô thị. Đô thị thành công…
Đô thị không ô tô
Các nhà quy hoạch đô thị và thiết kế trên thế giới đang tính đến giải pháp quy hoạch thành…
Cải tạo kênh rạch phải bảo đảm đúng quy hoạch
Sau khi kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè, kênh Tân Hóa-Lò Gốm, kênh Tẻ được cải tạo, bộ mặt đô thị TP…
“Năng lượng tương lai” cho thành phố xanh tại Kazakhstan
Dự án xây dựng thành phố xanh tương lai cho Kazakhstan đang rất được mong đợi tại triển lãm Expo…
Hà Nội sắp mở rộng đường Vĩnh Tuy – Mai Động
Đoạn đường từ chân cầu Vĩnh Tuy đến chân cầu Mai Động sắp được mở rộng, nhằm giải tỏa dứt…