Bản sao song sinh kỹ thuật số (Digital Twin) – Từ quy trình sản xuất công nghiệp đến quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị thông minh
Cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 đã có nhiều sản phẩm công nghệ có thể ứng dụng trong quản lý,…
Kelox – Ống nước nối nhanh thông minh công nghệ đột phá từ Châu Âu
Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với sức ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu đã và đang có nhiều…
NC Group
Được thành lập từ năm 2005, NC Group là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm về khoá Châu…
Cách mạng 4.0 và đô thị thông minh – Bài 2: Các phản biện công nghiệp hay là diễn đàn hậu công nghiệp
Khác với cuộc cách mạng công nghiệp được dẫn dắt bởi các vĩ nhân khoa học hay triết học, các…