NC Group
Được thành lập từ năm 2005, NC Group là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm về khoá Châu…
Cách mạng 4.0 và đô thị thông minh – Bài 2: Các phản biện công nghiệp hay là diễn đàn hậu công nghiệp
Khác với cuộc cách mạng công nghiệp được dẫn dắt bởi các vĩ nhân khoa học hay triết học, các…