Các công trình xanh tốt nhất năm 2015 ở Hoa Kỳ
Tiếp theo bài viết “Các công trình xanh tốt nhất năm 2014 ở Hoa Kì”, chúng tôi lựa chọn 04…
Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga phát biểu tham luận tại Hội thảo
Một số vấn đề then chốt của hội nhập quốc tế nước ta giai đoạn mới
Chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI đánh dấu giai đoạn mới của hội nhập quốc tế nước…
Hành nghề Kiến trúc và Hội nhập quốc tế
Năm nay, chúng ta chọn chủ đề: Hành nghề Kiến trúc và Hội nhập quốc tế, một chủ đề không…
Nên hiểu thế nào về “Hội nhập kinh tế quốc tế”?
Song song với công cuộc đổi mới bên trong, nước ta đã hội nhập ngày càng sâu rộng với nền…
Gặp gỡ Mùa thu 2015 – Hành nghề Kiến trúc và hội nhập quốc tế: KTS Việt Nam cần chủ động hơn!
Ngày 28/11/2015, tại Trung tâm Hội nghị Almaz (Khu đô thị Vinhomes Riverside – Hà Nội), đã diễn ra Hội…
[11-2015] Hành nghề Kiến trúc & Hội nhập
Danh mục chuyên đề: Hành nghề Kiến trúc và Hội nhập quốc tế KTS Nguyễn Tấn Vạn (Chủ tịch Hội KTS…