Lưu giữ ký ức Hà Nội qua tranh ký họa
Nói đến ký họa là người ta liên tưởng ngay đến lối vẽ ghi chép và phác thảo một cách…
Urban Sketchers Vietnam: Lưu giữ những kí ức thành phố
Việt Nam đã trải qua một quá trình dài của lịch sử để hình thành nên khái niệm đô thị.…