Tạp chí kiến trúc số 11-2014

bia-11-2014-620X620

Lời tòa soạn

Bạn đọc thân mến!

Như thường lệ, cuộc “Gặp gỡ mùa Thu” do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức hàng năm, hướng đến một chủ đề “nóng” trong lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch đang được dư luận chú ý quan tâm. Trong khuôn khổ Hội thảo Gặp gỡ mùa Thu năm nay – 2014, Hội KTS Việt Nam tập trung khảo sát, đánh giá và thảo luận về xu hướng quy hoạch – kiến trúc các Trung tâm Hành chính tập trung cấp Tỉnh. Đây là thể loại công trình đặc biệt, đã và đang được triển khai đầu tư xây dựng những năm gần đây, đặc biệt là sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản chỉ đạo việc tăng cường quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính ở địa phương theo hướng tập trung.

Đó cũng chính là nội dung chủ đạo của Tạp chí Kiến trúc số 11/2014. Trên cơ sở khảo sát 15 trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh, nhóm chuyên gia của Hội KTS Việt Nam đã đánh giá các khia cạnh: Xu hướng đầu tư, quy hoạch, kiến trúc, công nghệ, nguồn lực đầu tư và hiệu quả sử dụng. Trong số Chuyên đề đặc biệt này, Tạp chí kiến trúc đồng thời cũng đăng tải bài viết của các chuyên gia nhằm đánh giá, nhận diện những vấn đề cần quan tâm và lưu ý khi lựa chọn các giải pháp quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương. Những ý kiến xác đáng và tâm huyết của các KTS cùng bàn luận về Khu hành chính tập trung nhằm rút ra những chuẩn mực cốt lõi, để từ đó xem xét, lựa chọn những giải pháp cụ thể cho từng địa phương…

Hy vọng rằng, qua Hội thảo Gặp gỡ mùa Thu 2014 và Tạp chí Kiến trúc số Chuyên đề tháng 11/2014, những vấn đề về kiến trúc – quy hoạch – xây dựng khu Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh sẽ được làm rõ, góp phần tư vấn cho các cấp chính quyền trong việc đầu tư xây dựng loại hình công trình đặc biệt này; đồng thời góp phần xây dựng diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.

Tạp chí Kiến trúc

Tạp chí số này có gì?

6