Tạp chí Kiến trúc số 02 – 2023

Bạn đọc thân mến!

Với chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển đã qua, Hội KTS Việt Nam luôn khẳng định được vai trò và vị thế của mình trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. Tạp chí Kiến trúc trân trọng giới thiệu số Tháng 2/2023 với sự quy tụ nhiều cây bút – KTS thể hiện những góc nhìn về đóng góp và sáng tạo ở nhiều lĩnh vực: Văn hóa kiến trúc, văn hóa sáng tạo, kiến trúc xanh và tiết kiệm năng lượng, bảo tồn di tích, phát triển kinh tế xã hội, và những chủ đề khác.

Bên cạnh chân dung KTS lão thành – KTS Huỳnh Tấn Phát, một nhà kiến trúc lỗi lạc, người gắn bó suốt đời với vận mệnh đất nước; TCKT số này cũng đồng thời giới thiệu những tác giả – tác phẩm KTS trẻ. Từ những ý tưởng thiết kế kiến trúc công trình, đến những phương án quy hoạch đô thị đều thể hiện được sự sáng tạo chuyên nghiệp và nhân văn, với kỳ vọng tạo dựng một nền kiến trúc Việt hiện đại và giàu bản sắc trong tiến trình hội nhập thế giới.

Những chuyên mục khác trên TCKT số này, sẽ cùng với bạn đọc tiếp cận những góc nhìn kiến trúc đa chiều, đa diện, đồng thời với việc giới thiệu những nhân tố mới, công nghệ mới, sẽ có tác động tới các hoạt động của KTS làm nghề, đặc biệt là thế hệ KTS trẻ – Điều này cũng sẽ giúp giới nghề mọi lứa tuổi nhìn lại chặng đường đã qua với những đóng góp của bản thân, đồng nghiệp, hội chuyên ngành trong sự phát triển chung của đất nước. Nhất là trong bối cảnh xã hội đương đại, với xu thế, mục tiêu toàn cầu hóa, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn chặt với yêu cầu phát triển bền vững thực chất.

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc TCKT số 02/2023!

© Tạp chí Kiến trúc