Tạp chí Kiến trúc số 08-2019

 

Bạn đọc thân mến!

Tăng trưởng xanh, trong đó có Kiến trúc xanh là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại đã và đang được thúc đẩy tại nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam không là ngoại lệ.
Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển kiến trúc xanh, Hội KTS Việt Nam đi tiên phong bằng “Tuyên ngôn Kiến trúc xanh Việt Nam” năm 2011 với hệ thống Tiêu chí Kiến trúc xanh và Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam. Đến nay, Kiến trúc xanh đã thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo, không chỉ của các KTS, nhất là các KTS trẻ mà cả các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý và cộng đồng xã hội, đồng thời đã có những thành công bước đầu ở trong nước và quốc tế. Điều đó thêm một lần thể hiện trách nhiệm của giới nghề đối với cộng đồng và xã hội vì sự phát triển bền vững. Năm nay, Giải Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ V nhấn mạnh 2 nội dung trọng tâm là: Sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và bản sắc văn hóa kiến trúc. Những tiêu chí cụ thể được đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 8/2019.

Cũng trong số này, để hưởng ứng Tuần lễ công trình xanh thế giới 2019 (World Green Building Week 2019), Tạp chí Kiến trúc mở chuyên đề “Nhà ở cao tầng xanh”. Đây cũng là chủ đề chính của Tuần lễ Kiến trúc xanh Việt Nam 2019 do Viện Nghiên cứu và phát triển đô thị xanh Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc và các đối tác phối hợp tổ chức.

Tham gia Chuyên đề là những bài viết, ý kiến trao đổi với nhiều góc nhìn khác nhau của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân,… về qui hoạch, kiến trúc, môi trường và quản lý để lý giải vấn đề phát triển Nhà cao tầng xanh – một lĩnh vực còn rất mới ở nước ta, nhằm hướng tới một nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và có bản sắc trong xu thế hội nhập quốc tế.

Khép lại Tạp chí Kiến trúc số 8/2019 là những sơ phác của KTS Daniel Libeskind với câu nói nổi tiếng, đã truyền cảm hứng sáng tạo cho không ít KTS: “Tôi nghĩ rằng kỷ niệm là một chiều cơ bản của kiến trúc – Đó là nền tảng cho sự liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai!”

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tạp chí Kiến trúc số 8/2019!

 

Tạp chí Kiến trúc