Tạp chí Kiến trúc số 09 – 2022

Bạn đọc thân mến!

Trong xã hội đương đại, di sản kiến trúc hiện diện như một thành phần hữu cơ của không gian sống và là một nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển. Bảo tồn di sản kiến trúc không chỉ là để lưu giữ những ký ức của nơi chốn, những đặc trưng, sắc thái của mỗi đô thị, vùng miền, mà còn là nền tảng quan trọng trong sự khơi dậy nguồn lực của phát triển. Một di tích kiến trúc được bảo tồn sẽ là địa chỉ văn hóa đối với cộng đồng, du khách – Nhưng quan trọng hơn, nó có thể trở thành không gian văn hóa thích ứng với sự thay đổi và phát triển không ngừng của cuộc sống đương đại, tăng cường sự kết nối, thúc đẩy sự sáng tạo trong phát triển kinh tế – xã hội.

Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 11/2021 đã xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng, đồng thời khẳng định việc ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa, trong đó di sản văn hóa là nguồn tài nguyên văn hóa có tác dụng thúc đẩy đầu tư và sáng tạo.
Với tinh thần đó, TCKT số tháng 9/2022 sẽ giới thiệu đến bạn đọc Chuyên đề “Bảo tồn di sản – Nhân tố quan trọng để phát triển bền vững” với những bài viết hướng tới việc nhìn nhận đúng vai trò của di sản văn hóa (trong đó di sản kiến trúc là một bộ phận quan trọng) và hoạt động bảo tồn di sản. Đây là cơ sở để thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị nguồn tài nguyên cho quá trình phát triển, đồng thời còn giúp cho các lĩnh vực khác trong hệ sinh thái phát triển có sự liên kết, phối hợp thực hiện có hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Chuyên mục Kiến trúc Thế giới sẽ khép lại TCKT số này với bài viết chia sẻ kinh nghiệm hồi sinh một di sản kiến trúc công nghiệp tại trung tâm lịch sử ST.Petersburg. Hy vọng những bài học kinh nghiệm này sẽ đem đến động lực góp phần đưa đến sự chuyển mình cho định hướng chuyển đổi các kiến trúc công nghiệp trong đô thị Việt Nam theo hướng tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa đô thị tiềm năng vốn có.

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tạp chí Kiến trúc số tháng 9/2022!

Tạp chí Kiến trúc