Chuyên đề: Bản sắc trong kiến trúc sinh khí hậu tại Bình Định

Những năm gần đây, việc nghiên cứu quy hoạch kiến trúc các tỉnh ven biển, phát huy các tiềm năng lợi thế của các địa phương, góp phần phát triển kinh tế và du lịch biển theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu luôn thu hút sự quan tâm của giới kiến trúc sư. Đây là nhiệm vụ quan trọng của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhằm góp sức tạo dựng các đô thị biển hiện đại, xanh và phát triển bền vững.

Với ý nghĩa đó, Tạp chí Kiến trúc – Hội Kiến trúc sư Việt Nam, UBND tỉnh Bình Định, Sở Xây dựng Bình Định, Hội KTS tỉnh Bình Định, các tổ chức nghiên cứu thực hiện Chuyên đề Bản sắc trong kiến trúc sinh khí hậu tại Bình Định. Đây cũng là một trong số những hoạt động hướng tới Tuần lễ biển đảo Việt Nam 2022.

Tại Chuyên đề, các chuyên gia quốc tế và các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, văn hoá, kinh tế và xã hội cùng chia sẻ những góc nhìn về lợi thế, tiềm năng cũng như các yếu tố bản địa của Bình Định. Đồng thời, từ những bài học kinh nghiệm từ thế giới và trong khu vực sẽ được giới chuyên môn nghiên cứu, đề xuất những giải pháp khai thác tốt các giá trị văn hóa, lồng ghép nhuần nhuyễn văn hóa với kiến trúc sinh khí hậu – Hướng tới việc chúng ta có thể tạo ra dấu ấn bản sắc riêng cho kiến trúc và đô thị Bình Định, với những tác phẩm có giá trị, vừa đậm đà bản sắc, vừa mang hơi thở đương đại, và rất bền vững.

Hy vọng rằng, với nhiều đóng góp xây dựng, chuyên đề sẽ trở thành tài liệu tham khảo hữu ích để chính quyền tỉnh khai thác các yếu tố bản địa, các giải pháp kiến trúc sinh khí hậu nhằm xây dựng, phát triển và quản lý quy hoạch kiến trúc các đô thị tại Bình Định theo hướng bền vững trong bối cảnh hội nhập.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa tham gia số Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ emailinfo@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề Bản sắc trong kiến trúc sinh khí hậu tại Bình Định).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc