Bán nhà ở xã hội phải nộp từ 50% đến 100% tiền sử dụng đất

Từ 15/11/2016, nếu bán nhà ở xã hội người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước từ 50% đến 100% tiền sử dụng đất, tùy loại nhà.

Nhà ở xã hội dạng chung cư
Nhà ở xã hội dạng chung cư

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 139/2016/TT- BTC hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ cho chủ đầu tư khi xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội.

Theo đó, từ 15/11/2016, nếu bán nhà ở xã hội là căn hộ nhà chung cư thì người bán phải nộp cho ngân sách nhà nước 50% tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Trong trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Việc nộp tiền sử dụng đất của người mua, thuê mua nhà ở xã hội khi được phép bán lại nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Việc xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi bán lại nhà ở xã hội được quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP. Cụ thể, giá đất để tính tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất tại thời điểm người mua, thuê mua bán lại nhà ở xã hội.

Khu nhà ở Xã hội Lan An - Bà Rịa Vũng Tàu
Khu nhà ở Xã hội Lan An – Bà Rịa Vũng Tàu

Trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì phải nộp tiền sử dụng đất là: 50% (x) diện tích căn hộ (x) giá đất (x) hệ số phân bổ tiền sử dụng đất cho căn hộ.

Trường hợp người mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kề thì bên bán nhà ở xã hội phải nộp 100% tiền sử dụng đất. Tiền sử dụng đất được xác định theo giá đất quy định tại khoản 1 Điều này nhân (x) với diện tích đất của nhà ở xã hội.

Hệ số phân bổ để xác định tiền sử dụng đất trong trường hợp bán nhà ở xã hội là căn hộ chung cư được xác định bằng tỷ lệ giữa diện tích căn hộ trên tổng diện tích sàn tòa nhà (VD: Căn hộ diện tích 60m2, tổng diện tích sàn tòa nhà 600m2 thì hệ số phân bổ là: 60/600 = 0,1).

Trường hợp nhà ở xã hội có tầng hầm (toàn bộ hoặc một phần) và được xác định là thuộc sở hữu chung của các đối tượng sinh sống trong tòa nhà thì việc xác định diện tích tầng hầm để phân bổ cho từng căn hộ được thực hiện theo quy định pháp luật đất đai và được cộng vào tổng diện tích căn hộ bán để tính hệ số phân bổ; Trường hợp diện tích tầng hầm được xác định là thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư thì không phân bổ vào diện tích căn hộ bán.

Tổng diện tích sàn tòa nhà được xác định sau khi đã trừ đi phần diện tích được phép kinh doanh thương mại theo quy định (nếu có).

(Theo VOV)