Bộ Xây Dựng tiếp tục thảo luận về Dự thảo Luật Kiến trúc

Ngày 17/11/2017, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn đã chủ trì cuộc họp liên quan đến công tác dự thảo bộ Luật Kiến trúc. Trong buổi họp, Ông Hồ Chí Quang – Phó Vụ Trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc – Bộ Xây Dựng (cơ quan thường trực Ban soạn thảo Luật Kiến trúc) đã trình bày các báo cáo liên quan. Dự kiến Luật Kiến trúc sẽ được trình Chính phủ vào tháng 3/2018, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 8/2018, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2018 và trình Quốc hội thông qua vào tháng 5/2019.

Mục đích xây dựng Luật Kiến trúc nhằm tạo công cụ pháp lý đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu lực cao để điều chỉnh quá trình phát triển và xây dựng nền kiến trúc Việt Nam cùng đội ngũ kiến trúc sư, cán bộ quản lý kiến trúc, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kiến trúc, hành nghề kiến trúc sư; Đồng thời, phát huy đầy đủ vai trò của kiến trúc sư cùng các tổ chức, cá nhân và xã hội trong hoạt động kiến trúc; Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.

Luật này điều chỉnh các hoạt động về:

  • Quản lý phát triển kiến trúc: Các hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; hội đồng kiến trúc.
  • Hành nghề kiến trúc: Quy định quyền, nghĩa vụ của kiến trúc sư hành nghề, tổ chức hành nghề kiến trúc trong nước, nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức khác liên quan đến hành nghề kiến trúc; bồi dưỡng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tổ chức, trao giải thưởng kiến trúc…

Mục tiêu của chính sách nhằm quy định nội dung quản lý nhà nước về kiến trúc, điều chỉnh các hoạt động lĩnh vực kiến trúc để tạo ra các công trình xây dựng có giá trị kiến trúc đảm bảo chất lượng về kỹ thuật, thẩm mỹ, tiến tới ngày càng có nhiều tác phẩm có giá trị thẩm mỹ cao, định hướng về giá trị nghệ thuật đối với công chúng; Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Phát triển nền kiến trúc Việt Nam theo hướng hiện đại, dân tộc và bền vững, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa – nghệ thuật…

Tham gia cuộc họp có các chuyên gia đến từ Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế – BXD, vụ Hợp tác quốc tế, các cơ quan liên quan và các chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý, hành nghề Kiến trúc và Hội nghề nghiệp. Các đại biểu đã có có ý kiến đóng góp cụ thể vào cấu trúc, nội dung các điều, mục… trong dự thảo. Trong thời gian tới, Ban soạn thảo bộ Luật sẽ khẩn trương hoàn thành:

  1. Báo cáo tổng hợp về công tác Quản lý phát triển kiến trúc và hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc;
  2. Báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan;
  3. Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm quốc tế;
  4. Báo cáo đánh giá tác động (Regulatory Impact Assesment – RIA) của bộ Luật …Đây là những nghiên cứu quan trọng để đảm bảo chất lượng nội dung Dự thảo cũng như tiến trình xây dựng Luật theo đúng tiến độ đề ra.

Xem thêm: Hội KTS VN góp ý đánh giá thực trạng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng

KTS Trần Huy ÁnhTCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc