Hội KTS Tây Ninh: Những thành quả và định hướng

Với khuôn khổ Luật Kiến trúc, Luật Xây dựng và pháp luật khác liên quan được quan tâm ban hành trong những năm gần đây, hoạt động hành nghề kiến trúc và xây dựng dần có được môi trường hành nghề chuyên nghiệp. Là cơ sở pháp lý quan trọng để việc hành nghề được cạnh tranh và công bằng, có động lực phát triển. KTS bên cạnh việc được tham gia hành nghề còn được quy định cụ thể hơn về trách nhiệm đối với suốt quá trình hành nghề của mình. Việc này vừa mang lại ý thức đầy đủ hơn cho người thiết kế và đồng thời đảm bảo duy trì được chất lượng sản phẩm từ khi thiết kế đến lúc sử dụng.

Vấn đề cần quan tâm hiện nay chính là thị trường thiết kế kiến trúc và quy hoạch đang và sẽ mở rộng theo sự phát triển và mức độ Hội nhập của nền kinh tế. Theo đó, đi kèm với sự mở rộng của thị trường cũng là thách thức về Hội nhập, sự tham gia của các tư vấn trong và ngoài nước đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ của đội ngũ thiết kế. Điều này yêu cầu đội ngũ thiết kế tại tỉnh nhà muốn duy trì sự hiện diện thì phải không ngừng trao dồi, học tập và phát huy thế mạnh tính bản địa, vốn văn hóa; đồng thời tham gia hợp tác để hấp thụ tiến bộ trên thế giới, cân bằng các khác biệt để tạo được cộng đồng kiến trúc chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển.

Hội KTS Tây Ninh trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, cần phát huy tích cực các tinh thần chỉ đạo của Thành ủy và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật về việc thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-TW của Bộ Chính trị v/v “ Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới” với mục tiêu chính là liên tục đổi mới, chủ động Hội nhập, phấn đấu vì một nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và đặc trưng thiên nhiên và con người Tây Ninh.

  1. Mục tiêu quan trọng được sự quan tâm hàng đầu của Hội và Ban Chấp hành là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thành lập CLB Kiến trúc sư trẻ Tây Ninh, tổ chức các hoạt động sáng tác với các nội dung phong phú và hữu ích;
  2. Vận động, tuyên truyền, thúc đẩy phát triển Kiến trúc xanh theo tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam, sáng tác Kiến trúc theo xu hướng Thiết kế công trình kiến trúc xanh, bền vững và tiết kiệm năng lượng
  3. Tích cực chủ động phối hợp triển khai Luật Kiến trúc và Nghị định của Chính phủ thi hành các điều luật. Góp phần cùng với Hội KTS Việt Nam trong việc đóng góp qui chế hoạt động quản lý hành nghề KTS theo quy định của Luật Kiến trúc.
  4. Bằng nhiều giải pháp, Hội tiếp tục củng cố và đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện xã hội trong lĩnh vực chuyên môn nghề nghiệp, tạo được sự đồng thuận giữa lãnh đạo và cộng đồng, phục vụ cho sự phát triển tỉnh nhà. Vận động đội ngũ KTS sẵn lòng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng, đóng góp trí tuệ cho xã Hội.
  5. Hội KTS vận động hội viên tiếp tục học tập để nâng cao trình độ. Phối hợp với Trường ĐH Kiến trúc, Hội tạo điều kiện cho sinh viên tham gia vào hoạt động sáng tác thông qua các cuộc thi kiến trúc và nghiên cứu khoa học ứng dụng có liên quan.
  6. Tổ chức các sự kiện nghề nghiệp, tham quan giao lưu, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao (hình thành giải tennis định kỳ hoặc truyền thống), nhằm tạo sự gắn bó đoàn kết thân tình trong đội ngũ KTS Tây Ninh và các Hội bạn.
  7. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần và môi trường hành nghề cho Hội viên kiến trúc sư theo Luật Kiến trúc và các pháp luật có liên quan trong bằng nhiều hình thức, quan tâm và hỗ trợ thiết thực cho đội ngũ KTS cao tuổi, đau yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tham gia các công tác xã hội bằng nhiều giải pháp hữu hiệu hướng về cộng đồng dân cư, góp sức có hiệu quả giải quyết một phần khó khăn của hội viên và bà con lao động nghèo trong điều kiện cho phép.

Trịnh Ngọc Phương

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 08-2020)